Uttern i Västernorrland – Resultat från barmarksinventeringar 1989-2015


Förutom en positiv ökning av andelen lokaler med utterförekomst så visar resultaten även på en ökad geografisk spridning av utter i länet, bland annat så har det skett en återetablering så att arten idag finns i hela länet. Indalsälvens dalgång samt kustområden i Kramfors, Härnösand, Timrå och Sundsvall var de områden som återetablerades sist.

  • Part of Work: Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2016:6
  • Utgivare/förlag: Länsstyrelsen Västernorrland
  • Utgivningsår: 2016
  • ISSN: ISSN-nr: 1403-624X
  • Du hittar dokumentet här.