Världsarvets ABC


Värlsdarvets ABC är ingen vanlig ABC-bok. Boken beskriver i ord och bild vad som är speciellt med just världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skärgård och vill inspirera dig att själv utforska världsarvet. Välkommen med på en resa från A till Ö och från urtid till nutid!

  • Författare: Storm, Anita & Svels, Kristina
  • Utgivare/förlag: Scriptum
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 2014
  • ISSN: 978-952-7005-15-6