Värna Vårda Visa Västernorrland Ett program för skötsel och förvaltning av naturskyddade områden mellan 2012-2021


Programmet är en avsiktsförklaring för hur länsstyrelsen avser arbeta med att förvalta och sköta naturskyddade områden de kommande tio åren och vilka prioriteringar som gäller. Naturskyddade områden i Västernorrland har stor betydelse för bevarandet av höga naturvärden liksom för länsinnevånare och för besökande turister. Flera av de naturskyddade områdena, framför allt inom Höga Kusten, är välbesökta turistmål till exempel Skuleskogens nationalpark och Trysunda naturreservat.

  • Part of Work: Länsstyrelsen Västernorrlands publikationsserie Rapport nr 2012:21
  • Utgivare/förlag: Länsstyrelsen Västernorrland
  • Utgivningsår: 2012
  • ISSN: ISSN 1403-624X
  • Du hittar dokumentet här.