Vårt gemensamma världsarv


Broschyren är en kraftigt förkortad förvaltnings- och utvecklingsplan med fokus på de frågor, som är viktigast för invånarna i och kring världsarvet. Vi hoppas att kunna ge dig den viktigaste informationen om vårt gemensamma världsarv och samtidigt väcka din nyfikenhet. Här hittar du förhoppningsvis även svar på något du undrat över.

  • Författare: Ollqvist, Susanna & Överholm, Nina
  • Utgivare/förlag: Forststyrelsen
  • Utgivningsort: Vanda
  • Utgivningsår: 2010
  • ISSN: 978-952-446-836-7 (pdf), 978-952-446-835-0 (häftad)
  • Du hittar broschyren här.