Viktiga säljakts- och fiskeområden i Skärgårdshavet och Bottniska viken


I denna rapport från 2018 presenteras en kartläggning över viktiga säljakts- och fiskeområden i Skärgårdshavet och Bottenviken. Målet var att reda ut vilka områden som anses viktiga för fiskare och säljägare och samtidigt kartlägga behovet för användning och utveckling av de utvalda områdena.

  • Författare: Vehkaoja Mia, Nykänen Antti
  • Part of Work: Forststyrelsens naturskyddspublikationer. Serie B 238
  • Utgivare/förlag: Forststyrelsen
  • Utgivningsort: Vanda
  • Utgivningsår: 2018
  • ISSN: 978-952-295-218-9 (pdf)
  • Du hittar dokumentet här.