Vinterlots i Bottenviken


Bottenviken har Östersjöns mest omfattande isläggning, lägst salthalt i vattnet, lägst artrikedom, längst vinternätter, kortast sommarnätter och mest märkbara effekter av landhöjningen. I ord och bild berättar Jan och Sol-Britt Hertting om Bottenviken – från oktober till maj.

  • Författare: Herttig, Jan
  • Utgivare/förlag: Black Island Books
  • Utgivningsort: Luleå
  • Utgivningsår: 2014
  • ISSN: 9789186115609