Säljakten i Bottniska viken

Beskrivning baserad på bandad intervju ur en pojkes ögon hur det gick till att fiska strömming kring sekelskiftet på Kalla, Malax.

Fälbåten

Forts till artikeln ”Förbudslagen och spritsmugglingen” med änu fler anekdoter om hur smugglarna gömde sprit.

Säljakt

Trevligt om hur man bärgade rågmjölssäckar från Kalevala, hur man gömde ”egen andel”, lite ur tingsprotokollen.

Spritsmugglaraffärer

Ur ”Turistföreningen i Finland årsbok för 1906”, avskriven så att tex hvilka, af, icke – men inte för svårt. Trevlig allmän beskrivning av Storskär sedd genom en utflykt av Axel O. Heikel. Gravgård, jungfrudans, ångbåtsfärd.

Lomdagar på Valsörarna

Ljuvligt beskrivet om en fågelskådarutfärd med G.B och Hans Hästbacka. Om den steniga farleden, om björköbors minnen om hur området stigit, om stationsfolket och fågelräknare, om massiva stråk av lommar. Poetiskt, en del värt att citera.

Metsät Pohjanmaan rannikolla – Kuststkog i Österbotten

publikationen ingår artiklar som är baserade på föredragen från forskningsdagen vid Vasa universitet den 12.11.1998. Dagens tema var kustskogen Österbotten och forskningsresultaten som presenterades var främst grundade på arbete Skogsforskningsinstitutets kustskogsprojekt.