Mickelsörarna

Från Marita Bagges bok får man en god inblick i skärgårdsbornas mångsyssleri.

Höga Kusten

Lars Bergströms bok om Höga Kusten.