Bodvattnet naturstig 4,2 km

Längs leden finns Björköbys före detta fiskehamn Bodback som numera fungerar som museiområde med båtbodar och -platser. På sommaren betar höglandskor på strandängarna. Längs leden finns utsiktstornet Saltkaret med fantastisk utsikt.

Björkö-Panike vandringsled 12,5 km

Gå längs landhöjningsstränder, passera avsnörda havsvikar, ta dig över sund och vandra genom björkskogar som används som betesmark. I början av leden finns ett 23 meter högt utsiktstorn, Saltkaret, varifrån en fantastisk utsikt öppnar sig över Kvarkens världsarv.

Havsörn i Västernorrland

Havsörnen är som långlivad toppkonsument starkt exponerad för kemiska föroreningar och således en god indikator på hur miljön mår. Vuxna och könsmogna havsörnar är i huvudsak stationära under året och därmed representativa för regional miljöbelastning. Inventering och övervakning av länets…

Glanstagel – en sällsynt istidsrelik vid Höga Kusten

Ångermanlandskusten med sina djupa, skyddade dalar och exponerade toppar hyser en rik lavflora med både västliga, oceaniska arter som jättelav och nordliga som berglav. Glanstagel är en annan nordlig art some man tror funnits kvar vid Höga Kusten ända sedan…

Samverkansplan för BSPA Höga Kusten

I Samverkansplanen från 2011 beskrivs områdets marina värden på ett sätt som inte gjorts tidigare. Hur de marina värden påverkas av olika faktorer och hur man kan minska denna påverkan finns också beskrivet i planen.

Kustfågelinventering BSPA Höga Kusten Juni 2013

Rapporten visar uppföljningen av indikatorn kustfågel, inventerat enligt den rutt som togs fram av Temagrupp Naturvård till förvaltningsplanen för BSPA Höga Kusten. Att vara BSPA-område innebär att man ingår i ett internationellt nätverk av värdefulla marina områden i Östersjön och…

Förvaltningsplan för Världsarvet Höga kusten 2017-2020

I Höga Kusten är det länsstyrelsen Västernorrland som samordnar förvaltningen och som är statens regionala representant i världsarvsarbetet. I denna förvaltningsplan beskriver vi världsarvsvärdena, berättar hur de är skyddade idag, redogör för förvaltningsorganisationen och sätter mål för världsarvsförvaltningen.