Kvarkens skärgård – Skinn, tran, kött och skinnet av säl

I jämförelse med annan föda i slutet av medeltiden så var sälköttet mycket energirikt, vilket var viktigt för människans värmebalans i ett kallt klimat. Sälköttet har också haft en medicinsk användning, men även skinnet och späcket användes till olika ändamål.

Kvarkens skärgård – Säljakt

Säljakten har historiskt varit av stor betydelse för skärgårdsbefolkningen i Kvarken. När kusten vid Bottniska viken koloniserades var sälfångst och fiske förutsättningen för de första fasta bosättningarna.

Kvarkens skärgård – Molpehällorna

Molpehällorna består av flera grunda och ihopväxta öar. På ön finns en mångsidig cirka en kilometer lång naturstig. På gården finns bland annat ett utedass och en eldplats.

Kvarkens skärgård – Jakt

Jakten var ett viktigt näringstillskott i skärgården och man jagade främst för köttets skull. Efter säljakten har jakten på sjöfågel varit en viktig källa till att få färskt kött på bordet i skärgårdshemmen.

Kvarkens skärgård – Fäliskär, Rönnskären

Fäliskär är beläget vid öppna havet. Denna rätt lilla ö som hör till Rönnskär ögrupp är cirka 1 km lång och 400 meter bred. Till formen är den som en c-bokstav. På ön finns en kännetecknande båk som är 22…

Kvarkens skärgård – Fasta fornlämningar

Mänsklig aktivitet ute i skärgården är starkt förknippad med fiske, sälfångst och sjöfart. Vår karga skärgård med mycket sten och ställvis relativt lite vegetation skapar alldeles speciella förhållande för fornminnen, dessutom är miljön i skärgården rätt ung till följd av…