Högt möter lågt – Världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård

En tidning från Botnia-Atlantica-projektet ”Världsarv i samverkan 63°N – världsarvsambassadörer”. Vi i Höga Kusten och Kvarkens skärgård bor i eller intill en av världens 981 mest unika platser. Hur tar vi vara på det? Det finns kultur- och naturmiljöer här…

Vårt gemensamma världsarv

Broschyren är en kraftigt förkortad förvaltnings- och utvecklingsplan med fokus på de frågor, som är viktigast för invånarna i och kring världsarvet. Vi hoppas att kunna ge dig den viktigaste informationen om vårt gemensamma världsarv och samtidigt väcka din nyfikenhet.…

Sommarö naturstig

Karta över Sommarö naturstig. Under åren 1940-2000 fungerade området som försvarsmaktens depåområde och kustartillerifort. Försvarsmakten lämnade ett väg- och stignätverk på området och där finns även grunder till rivna byggnader, kanonplattformar och projektilkällare. Som minne av kustartilleriets fort har man…

Kvarkens skärgård – Världsarvet

Kvarkens steniga skärgård, som långsamt höjer sig millimeter för millimeter ur havet, är Finlands enda naturarv på Unescos världsarvslista. Detta stenrike kan du uppleva genom att vandra längs naturstigar, paddla, åka båt, fiska, skåda fåglar, plocka bär och svamp eller…

Kvarkens skärgård – Västra Norrskär

På ön finns en 21 meter hög fyr som är byggd av sten och tegelsten. Fyren är bygd år 1846. Ön är till sin miljö synnerligen mångsidig. Det finns också en liten damm där det på sommaren simmar sjöfågel- och…

Kvarkens skärgård – Valsörarna

Landskapet gör sig ofta påmint av moränformationer som härstammar från istiden. Växtligheten på de karga moränformationerna utgörs närmast av något slags hed men är ändå mångsidig. Den berikas av små träsk, strandängar, björkdungar, enrissnår, strandalar och enstaka storvuxna granar. De…

Kvarkens skärgård – Svedjehamn och Bodvattnet

Svedjehamn är en fiskehamn, vars landskap domineras av De Geer -moräner. Områdets mångskiftande natur förändras beständigt på grund av landhöjningen, och bildar rikligt med olika våtmarker såsom flador och glosjöar. Det finns också utsiktstorn Saltkaret och Bodvattnet naturstig.

Kvarkens skärgård – Sommarö fästning

Sommarö är till sina naturvärden mångskiftande skog- och strandområden. Området har under åren 1940-2000 fungerat som försvarsmaktens depå- och kustartillerifort. På området finns en naturstig, ett vindskydd, en eldplats och en bra naturlig simstrand.