Viktiga säljakts- och fiskeområden i Skärgårdshavet och Bottniska viken

I denna rapport från 2018 presenteras en kartläggning över viktiga säljakts- och fiskeområden i Skärgårdshavet och Bottenviken. Målet var att reda ut vilka områden som anses viktiga för fiskare och säljägare och samtidigt kartlägga behovet för användning och utveckling av…

Naturturismplan för världsarvet Kvarkens skärgård 2011

Den föreliggande naturturismplanen förverkligar visionen för världsarvet Kvarkens skärgård för år 2020 såsom den definieras i Förvaltnings- och utvecklingsplanen för världsarvet Kvarkens skärgård (Forststyrelsen 2009) genom att den konkretiserar det åtgärdsförslag till förmån för turismen som återfinns bland de övergripande…